Една компания.
Една мисия.

В Zewa полагаме максимални усилия да улесним и подобрим живота на нашите клиенти с важни продукти, които са надеждни и с високо качество. Задачата, която сами си поставихме, е преди всичко директен резултат от основните ценности на компанията Zewa.

Основни ценности

Нашите основни ценности се основават на историята на компанията, а цялата Група Essity зад Zewa е изградена около тези основни ценности. Те определят начина, по който работим и начина, по който се държим. Основните ценности вдъхновяват и предизвикват служителите на Essity в усилията им да създадат професионална компания – финансово, социално и екологично.

Уважение:

Да бъдеш почтителен означава да бъдеш отворен и честен и да се държиш с достойнство. За да бъдем почтителни трябва да преценим как нашите действия се отразяват на останалите, в и извън компанията ни, сега и за в бъдеще. Уважението подхранва сътрудничеството и ни помага да постигнем нашите общи цели.

Превъзходство:

Нашият стремеж към превъзходство ни води към нови нива на професионализъм. За да превъзхождаме, трябва да предизвикваме себе си и да надминем очакванията на нашите клиенти, акционери и колеги, като се стремим да надминем целите си и да подобрим резултатите си.

Отговорност:

Essity се стреми да стимулира всеки човек на всяко ниво от нашата организация, а това изисква отговорност. За да бъдем отговорни, трябва да бъдем надеждни, но и идейни, уверени и готови да приемаме предизвикателства. Винаги трябва да извършваме задачите си внимателно и старателно, като се съобразяваме с интересите на нашите клиенти и компанията.

Ако искате да научите повече за Essity или да прочетете нашия доклад за устойчиво развитие, моля посетете essity.com (моля, обърнете внимание, че този уебсайт е на английски език).