1884 –
основаване на фабриката.

Основите на марката Zewa са положени през последното десетилетие на 18 век. Основаването на фабриката Zellstoff‐Fabrik Waldhof в Южна Германия не само става свидетел на първата ролка, минала по конвейера, но и шест години по-късно от първите букви на името й се създава името Zewa.