Aqua Tube

Zewa Aqua Tube

Zewa гордо представя

Единственото
разтворимо картонено руло!Flush

Tube
Tube Rope
 • Напълно разтворимо
  в тоалетната

 • Направено от същите влакна
  като тоалетната хартия

 • Напълно биоразградимо

 • Рециклира се като
  обикновените картонени рула

Play
 • Zewa Aqua Tube

Продуктите на ZEWA

 

Продуктите на ZEWA

Сега с ZEWA AQUA TUBE®!

Добре познатите ви продукти Zewa са вече налични
с новото иновативно картонено руло Zewa Aqua Tube®

 

 • Zewa Kids

 • Zewa Deluxe

 • Zewa Ultra Soft

Как работи?

 

Как работи?

Ето защо сме по-добри!

Play
 • ГЛЕДАЙ ВИДЕОТО!

Tube
Tube Rope
 • one
 • two
 • three
 • four
 • five
 • six
 • Едно пускане на водата

  Когато тоалетната хартия свърши, хвърлете картоненото руло Zewa Aqua Tube® заедно с нея и пуснете водата – както обикновено, след използване на тоалетната.

 • Разтваря се за секунди

  След пускането на водата, картоненото руло Zewa Aqua Tube® се разтваря моментално във водосточните тръби, точно като тоалетната хартия. Тествано и доказано от независима лаборатория.

 • Подходящо за всяка тоалетна

  Zewa Aqua Tube® може да се използва във всеки вид тоалетни, дори и ако канализацията ви е по-стара или живеете в стара сграда. Подходящо е и ако използвате септична яма или тоалетна със смилателен механизъм.

 • Без допълнителна вода

  Тъй като не изхвърляте рулото отделно, не използвате повече вода от обикновено.

 • Много начини за изхвърляне

  Zewa Aqua Tube® е единственото руло за тоалетна хартия, което може да бъде разтворено в тоалетната, рециклирано или компостирано.

 • FSC СЕРТИФИЦИРАНО

  Zewa Aqua Tube® съдържа единствено дървесна маса от 100% сертифицирани доставчици.

Toilet

Често задавани въпроси

 

Често задавани въпроси

Виж отговорите по-долу


За ZEWA AQUA TUBE®

ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Каква е ползата от Zewa Aqua Tube®?

  Глобални изследвания на потребителските навици показват, че неизхвърлените картонени рула от тоалетна хартия дразнят обитателите на жилището и дори стават повод за спор в домакинствата. В допълнение, реалността показва, че по-голямата част от потребителите не намират традиционното картонено руло практично, а по-малко от половината от картонените рула за тоалетна хартия всъщност се рециклират.

  Тъй като всичко, което правим е насочено към потребителите, представяме картоненото руло за тоалетна хартия Aqua Tube®, което ще направи живота им по-лесен. Разтворимо, биоразградимo и рециклиращо се, картоненото руло предлага на потребителите алтернативни начини за изхвърляне.

  Тези, които вече рециклират, могат да продължат да го правят, както и до момента със стандартните картонени рула. Ползата от Aqua Tube® се състои в добавеното удобство от това, че картоненото руло може напълно да се разтваря във вода. Това предоставя на потребителите алтернативно решение.

 • Как се използва?

  Картоненото руло Aqua Tube® е лесно за употреба. Просто го изхвърлете в тоалетната чиния заедно с отпадъка и тоалетната хартия и то ще бъде отмито, както и тоалетната хартия. Картоненото руло може да бъде изхвърлено в тоалетната чиния и отделно.

 • Подходящи ли са всички тоалетни?

  Продуктът Aqua Tube® може да бъде разтворен, навсякъде, където това е възможно и за тоалетна хартия - дори и в по-стари канализации или сгради и също така е подходящ за септични ями или тоалетни със смилателен механизъм. Aqua Tube® ще се отмие в тоалетната чиния, точно както и тоалетната хартия и за това може да бъде изхвърлено с останалите отпадъци.

 • Защо картоненото руло Aqua Tube® не може да запуши тоалетната?

  Картоненото руло не може да запуши тоалетната, защото е изработено от същите влакна, както и тоалетната хартия и е създадено да бъде отмито, когато пуснете водата. То може да бъде хвърлено в тоалетната чиния, точно както и тоалетната хартия и ще се разтвори напълно във водосточните тръби. От представянето на продукта на пазарите в Западна Европа, милиони картонени рула са били изхвърляни в тоалетната чиния, без да причинят каквито и да е проблеми.

 • Трябва ли да изчакам малко преди да пусна водата в тоалетната чиния?

  Не. Можете да пуснете водата веднага, след като хвърлите картоненото руло Aqua Tube® в тоалетната чиния, заедно с отпадъците и тоалетната хартия. Aqua Tube® ще започне да се разтваря с движението на водата във водосточните тръби.

 • Мога ли да използвам бутона за икономично ползване, когато пусна водата?

  Ние препоръчваме да използвате бутона за пълен капацитет на водата, когато изхвърляте картоненото руло Aqua Tube® в тоалетната чиния.

 • Как е тестван продуктът?

  Способността на Aqua Tube® да се отмива в тоалетната чиния е валидирана чрез поредица от тестове, проведени от независим институт. По време на тестовата фаза, повече от 10 000 картонени рула бяха пуснати в тоалетната чиния, без да причинят каквито и да е проблеми и Институтът потвърди, че Aqua Tube® се разтваря напълно, всеки път, само след едно пускане на водата. В допълнение продуктът Aqua Tube® е сертифициран като биоразградим, водоразтворим и рециклиращ се според съответните норми EN13432, EN 14995 и EN13430.

 • Винаги са ми казвали да не изхвърлям в тоалетната чиния нищо друго, освен тоалетна хартия! Как това може да бъде изключение?

  Картоненото руло Aqua Tube® е изработено от същите влакна, както и тоалетната хартия и затова може да бъде отмито когато пуснете водата на тоалетната чиния. За тоалетни, в които не се препоръчва изхвърляне на тоалетна хартия, Aqua Tube® може да се изхвърли в кошчето, заедно с използваната хартия или да се рециклира.

 • У дома нашите водосточни тръби често се задръстват – как мога да бъда сигурен/а, че картоненото руло Aqua Tube® ще е подходящо за нас?

  Продуктът Aqua Tube® може да бъде разтворен навсякъде, където това е възможно и за тоалетна хартия – дори и в по-стари канализации или сгради, и също така е подходящ за септични ями или тоалетни със смилателен механизъм. От представянето на продукта на пазарите в Западна Европа, милиони картонени рула са били изхвърлени в тоалетната чиния, без да причинят каквито и да е проблеми.

 • Възможно ли е картоненото руло Aqua Tube® да започне да се разтваря, преди да бъде изхвърлено?

  Не, картоненото руло Aqua Tube® има нужда от движението на водата, за да започне да се разгражда. То ще бъде отмито само след едно пускане на водата в тоалетната чиния.

 • Мога ли да изхвърля всякакви кртонени рула от тоалетна хартия в тоалетната чиния?

  Не! Само картонените рула, маркирани със символа на Aqua Tube®, могат да бъдат разтворени в тоалетната чиния.

 • Сигурно ли е, че Aqua Tube® няма да запуши тоалетната чиния?

  Способността на картоненото руло Aqua Tube® да се отмива в тоалетната чиния е валидирана чрез поредица от тестове, проведени от независим институт. По време на тестовата фаза, повече от 10 000 картонени рула бяха пуснати в тоалетната чиния, без каквито и да е проблеми и Институтът потвърди, че Aqua Tube® се разтваря напълно всеки път само след едно пускане на водата. От представянето на продукта на пазарите в Западна Европа, милиони картонени рула са били изхвърлени в тоалетната чиния, без да причинят каквито и да е проблеми.

 • Как мога да бъда сигурен кои картонени рула могат да бъдат хвърляни в тоалетната чиния и кои не могат?

  На опаковката на продукта има ясно обозначение на вашия език, че картоненото руло Aqua Tube® е напълно разтворимо. В допълнение, самото картонено руло е ясно маркирано със символа на Aqua Tube®. Изхвърляйте в тоалетната чиния само картонени рула със символа на Aqua Tube® .

 • Използва ли Aqua Tube® повече вода?

  Не. Вие може да изхвърлите картоненото руло Aqua Tube® заедно с отпадъка и използваната тоалетна хартия. Тъй като продуктът не изисква отделно да пускате водата заради него, той не използва по-голямо количество вода. Когато отмивате Aqua Tube® вие няма да използвате повече вода от нормалното количество.

 • Изработено ли е Aqua Tube® от естествени материали?

  Картоненото руло Aqua Tube® е биоразградимо; то е изработено от възобновяеми и биоразградими материали и използваната дървесна маса е 100% сертифицирана от FSC.

 • Какви химикали са използвани, за да бъде картоненото руло разтворимо? Опасни ли са за околната среда или моето здраве?

  Aqua Tube® не съдържа опасни химикали и когато е използвано по предназначение, картоненото руло е напълно безопасно за околната среда и човешкото здраве.

 • Опасно ли е Aqua Tube ако децата играят с него или ако моето куче го изяде по погрешка?

  Въпреки, че Aqua Tube® не е предназначено да бъде използвано като играчка или да бъде консумирано, картоненото руло не би трябвало да представлява потенциален риск, ако е използвано от деца за приложни изкуства или е погълнато по погрешка от домашен любимец.

 • Насърчавате ли потрeбителите да не рециклират?

  Абсолютно не! Ако вие рециклирате вашия боклук, ние ви препоръчваме да продължите да го правите. Въпреки това, в действителност по-голямата част от потребителите не рециклират стандартните картонени рула. С продуктът Aqua Tube® ние представяме алтернативен и по-удобен метод за справяне с остатъка от тоалетната хартия.

 • По-добре ли е да изхрърля Aqua Tube® в тоалетната чиния, от колкото да го рециклирам?

  Изхърлянето на картоненото руло в тоалетната чиния е просто по-различен и по-удобен начин, по който потребителите могат да се справят с остатъка от тоалетната хартия. Ако вие вече рециклирате вашите картонени рула, ние ви насърчаваме да продължите да го правите.

 • Мога ли да рециклирам Aqua Tube® по същия начин, както и обикновените картонени рула?

  Картоненото руло Aqua Tube® може да бъде рециклирано по същия начин, както и стандартните картонени рула. Ние насърчаваме тези потребители, които вече рециклират техните картонени рула, да продължат да го правят и с Aqua Tube®.

 • Биоразградимо ли е картоненото руло Aqua Tube®?

  Да! Aqua Tube® е изработено от възобновяеми и биоразградими материали и използваната дървесна маса е 100% сертифицирана от FSC.

 • Защо имаме нужда от разтворими картонени рула, след като сега всички картонени рула могат да бъдат рециклирани?

  Глобални изследвания на потребителските навици показват, че неизхвърлените картонени рула от тоалетна хартия дразнят обитателите на жилището и дори стават повод за спорове в домакинствата.

  Реалността показва, че по-голямата част от потребителите не намират традиционното картонено руло практично, а по-малко от половината от картонените рула от тоалетната хартия всъщност се рециклират. Aqua Tube® предоставя на потребителите алтернатива за справяне с остатъка от тоалетната хартия.

 • Означава ли това, че ще има повече утайки в канализационната система? Може ли това да предизвика проблем за пречиствателни станции?

  След като картоненото руло Aqua Tube® е сравнимо с тоалетната хартия и е биоразградимо, то не оказва значително влияние върху пречиствателните станции. Ние също така сме установили, че Aqua Tube® не оказва никакво влияние върху биологичната пречиствателна станция към нашите производствени обекти, която оперира с подобна технология, както и общинските пречиствателни станции. Тези резултати са предоставени на основните субекти в пречистването на отпадъчни води и администрацията. Всички те са съгласни, че картоненото руло Aqua Tube® е безопасен продукт за биологичните пречиствателни станции.

Играй с Zewa Aqua Tube®

 

Играй с Zewa Aqua Tube®

СТАРТИРАЙ ЗАБАВЛЕНИЕТО

Не само да разтвориш картоненото руло на новата Zewa Aqua Tube®
е забавно. Тук имаме една още по-забавна игра.

Tube
Tube RopeComing soon
Computer
Компютърна игра

Докажи колко си бърз с мишката
и постави нови рекорди!

Играй сега

изтегляне

Мобилна игра

Забавлявай се, където и да си,
с мобилната игра за Android и iPhone!


Започни отначало