Прави живота по-лесен и по-добър с продуктите си. Но не спира дотук.

Докосвайки живота на милиони хора по целия свят, SCA – компанията-майка на Zewa – е една от първите световни компании, посветени на идеята за устойчиво развитие. Убедени, че именно по-големите предприятия трябва да поемат отговорност, която политиците най-често не могат или не желаят да поемат, решихме още през 90-те години на 20 век да се ангажираме с главна роля, когато става дума за спасяване на бъдещето на нашата планета и обществото.

Оттогава SCA е изпълнила над 900 екологични проекта по целия свят и си е поставила четири цели за устойчиво развитие, които са се превърнали в ядрото на общата ни бизнес стратегия за бъдещето.

Цел 1
Намаляване на емисиите на CO2 от горива от изкопаеми с 20%

Според ООН, средните температури на водата и сушата на Земята продължават да се повишават. Този факт и ужасните му потенциални последици са вследствие на емисиите парникови газове в резултат от човешката дейност.

Ето защо, намаляването на емисиите въглероден диоксид беше точка първа от дневния ред на SCA през последните десет години. Започвайки с по-малки цели през 2001 г., вдигнахме летвата и въведохме нова цел за CO2, която изисква компанията да намали емисиите с 20% до 2020 г., като използва 2005 г. като година за сравнение.

Цел 2
100% контрол на суровините

Тъй като обезлесяването по света е един от основните фактори за климатичните промени, SCA е ангажирана с максимална отговорност при третирането на дървото като суровина.

Като най-големия собственик на частни гори в Европа, ние се грижим растежа на дърветата в нашите гори да надвишава изсичането им, което означава, че нашите гори абсорбират 2,6 милиона тона CO2 годишно, което е повече от емисиите на цялото производство на SCA.

Ние гарантираме също, че допълнителните суровини, които се налага да купуваме от пазара, не идват от противоречиви източници, например незаконно изсечен дървен материал от защитени гори.

Цел 3
Подобрено използване на водата

Чистата вода е един от най-важните ресурси в света и липсата на достъп до нея е въпрос от глобална значимост. Затова SCA реши да намали своята консумация на вода с 15% и органичното съдържание в отпадните води с 30%.

Засега сме успели да постигнем една трета от целта си по отношение използването на чистата вода и сме надхвърлили собствената си цел от минус 30% органично съдържание в отпадните води с 10%. Ефектът: забележимо подобрение на качеството на водата в околността на фабриките ни.

Цел 4
Универсален Етичен кодекс

През последното десетилетие SCA значително се разшири и се разви в мултинационална компания с бизнес клонове в над 100 държави и около 50,000 служители.

Огромният размер на SCA прави прилагането на един Етичен кодекс за всяка бизнес операция и служител по света от първостепенно значение. А под прилагане, имаме предвид разбиране и начин на живот според нашите правила и ценности, които се стремят към подобряване на околната среда, както и насърчаване на правата на човека и основните условия за работа.

За да научите повече за програмата за устойчивост на SCA и да получите повече информация за различните ни екологични проекти, моля посетете sca.com/sustainability (моля, обърнете внимание, че този уебсайт е на английски език).