Правна политика

Essity Romania SRL е наясно, че защитата на личните данни и работата с тях е изключително деликатен въпрос за всички потребители в Интернет. Затова искаме да ви информираме относно персоналната информация, която ние съхраняваме и за начините, по които я използваме.

Актуализация на общите условия

Поради непрекъснатите технологични и правни промени, навременната актуализация на общите условия е абсолютна необходимост. Преди да използвате уеб страницата Ви препоръчваме да проверите последните промени. Последната актуализация е от март 2011.

Какви данни се съхраняват

• Ние събираме количествени данни, например брой посетители на уебсайта и на всяка от посетените страници. Имената на файловете, датата и часът на влизане, обема на трансферираните данни също се регистрират за всеки посетител. Тези данни ни дават информация за общите интереси и предпочитания на посетителите. Данните не са персонални, а имат само статистическа стойност. Затова не е възможно да персонифицираме вашите интереси.

• В допълнение, ние автоматично събираме и съхраняваме данни, които се трансферират от вашия браузър- IP адрес и версията на използвания браузър. Тези данни служат за основна информация, свързана с техническите решения за сайта и са изключително за административна употреба и за да сме сигурни, че нашите страници се виждат правилно от всички.

• Когато ни изпращате e-mail с избиране на „Контакти”, ние изискваме Вашето име, адрес и електронна поща, пол, години и области на интереси, свързани с ZEWA. Тези данни се съхраняват. Имайте предвид, че не е задължително да ни предоставяте лична информация, всеки сам може да реши до каква степен да ни се довери. Задължителната информация ни е нужна за да Ви окажем услугата, която Вие искате да получите.

Естествено, напълно е възможно да останете анонимни или под псевдоним.

Всички данни се съхраняват и обработват отделно и не се събират заедно. Essity Romania SRL не създава профили на потребителите си. Колко време се съхранява информацията? Личните данни се съхраняват 6 месеца или до времето на предоставяне на съответната информация.

Всеки има право да поиска данните му да се изтрият напълно или частично, по всяко време. Подобна молба ще бъде изпълнена незабавно.

Cookies

Cookies са малки текстови файлови, които могат да се съхраняват на хард диска на посетителите на сайта. Информацията, която се съдържа в тях, подпомага по-лесното последващо навигиране в интернет и улеснява правилната поява на интернет страници.

Поради тази причина ние използваме cookies и на нашия сайт. Те имат времеви лимит от 6 месеца, след което се изтриват. Можете да деактивирате съхраняването на cookies като промените настройките на вашия браузър.

Предаване на личните данни на трети страни Не, ние не разпространяваме лични данни до трети страни; в случая вашите данни не подлежат на продажба, заемане или размяна. По отношение на това, че ние имаме подизпълнители по отношение изпълняването на различните задачи (пр. изпращане на мостри), съответните компании са длъжни да защитават личната информация и да я използват само за изпълнението на съответната задача. Освен това, те са длъжни да декларират, че ще защитават личната информация, спазват приложимите закони и ще ги изтрият при положение, че повече не са им необходими.
Въпреки това, Ви молим да проявите разбиране, че не е възможно да следим задълженията на трети лица и не носим никаква отговорност за това.

Общи условия

В интерес на вашата и нашата сигурност и рисковете, на които сме изложени в Интернет, учтиво Ви молим да следвате общите условия по-долу.

1. Актуализация на общите условия

Поради непрекъснатите технологични и правни промени, навременната актуализация на общите условия е абсолютна необходимост. Преди да използвате уеб страницата Ви препоръчваме да проверите последните промени. Последната актуализация е от март 2011.

2. Авторски и други защитени права

Цялото съдържание на уеб страницата, включително текстовете, картинките, графиките, аудио и видео файловете, освен в случаите, в които обратното е надлежно описано, собственост на Essity Romania SRL. Забранено е тяхното възпроизвеждане, изменение, предаване, използване, присвояване и повторно публикуване и употреба за търговски и други публични цели без предварително писмено съгласие. Моля, имайте предвид, че всяко нарушаване на авторски и други защитени права, може да доведе до подвеждане под гражданска или наказателна отговорност.

3. Изключения от отговорност

• Уеб страницата съдържа връзки към страници на други доставчици. Essity Romania SRL не дава гаранции и не носи отговорности по отношение на възможно нелегално съдържание или други законови нарушения, публикувани на уеб страниците на външни лица.

• Информацията, публикувана на уеб страницата е надлежно проверена за вярно съдържание. Въпреки това, ние не носим отговорност за нейната точност, качество и изчерпателност.